Güncel Duyurular
Kapsam ve Amaç
Sempozyumun Kapsam ve Amacı
Türkiye’de uluslararası öğrencilere Türkçe öğretimi son yıllarda giderek önem kazanan bir alana dönüşmüştür. Uluslararası öğrencilerin ülkemiz için birer kültür elçisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda Türkçe öğretiminin kültür ve dil aktarımında önemli bir vasıta olduğu düşünülebilir. Uluslararası öğrencilere yönelik nitelikli, güncel ve eşit fırsatlar barındıran bir Türkçe öğretimi, ülkemizin uluslararasılaşma politikalarına eğitim, sanayi, ekonomi, kültür, siyaset gibi alanlarda katkı sağlamaktadır. Devlet ve vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde gerçekleştirilen uluslararası öğrencilere Türkçe öğretiminde ortak bir müfredat geliştirmek, güncel ve teknolojik yöntemler ve materyaller tasarlamak, ölçme ve değerlendirmede niteliği artırmak, Türk kültürünü temsil eden millî manevî değerleri aktarmada etkin materyal ve teknikler ortaya koymak amacıyla Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Nitelik Geliştirme Sempozyumunu düzenlemekteyiz.

Sempozyumun alt başlıkları;
 1. Türkçe öğretiminde güncel ve yeni yöntemler
 2. Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi eğitimi
 3. Güncel sorunlar ve öneriler
 4. Nitelikli, otantik, zemin ve edebî metinler
 5. Türkçe öğretiminde tiyatro, oyun, drama ve rol yapma
 6. Motivasyon unsurları
 7. E-öğrenme yöntemleri
 8. Kültürel farkındalık
 9. Akademik Türkçe
 10. Değerler eğitimi, millî ve manevî değerler
 11. Ölçme ve değerlendirme
 12. Yapay zekâ, yazılım
 13. Öğretim programı
 14. Materyal geliştirme
Ziyaretçi İstatistikleri

Online: 101 | Bugün: 397 | Bu Ay: 3327 | Bu Yıl: 8128 | Toplam: 8322